Referencia

Pincehely település szennyvíztisztító telep és csatornahálózat építés

Kivitelezés dátuma: 2018.03.01. – 2019.01.30. + fél év próbaüzem

Ügyfél: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Helyszín: Pincehely település belterülete

Feladat: Közműépítés

A beruházás kapcsán Pincehely településen teljes körűen kiépült az új szennyvízcsatorna hálózat, valamint megépítésre került Pincehely település mellett, annak külterületén egy új, 225 m3/d hidraulikai kapacitással bíró SBR rendszerű szennyvíztisztító telep.

A településen összesen közel 18 km DN 200 KG-PVC gerincvezetéket és 9 db szennyvíz átemelő műtárgyat építettünk ki a hozzá tartozó nyomóvezetékekkel együtt. Munkánkat nehezítette, hogy a csatornaépítést nagy átmenő forgalommal bíró útszakaszokon (61.sz., 6313.sz., 6408.sz., 6312.sz. közutak) valósult meg. Ezzel együtt a csatornaépítéssel párhuzamosan haladva, jelentős mennyiségű út helyreállítási munkát kellett elvégeznünk.

Categories