Referencia

Paks – K5 út és északi bekötőút négysávosítása, valamint parkoló építése

Kivitelezés dátuma: 2021.

Ügyfél: MVM Paks Atomerőmű Zrt.

Helyszín: Paks, Atomerőmű

Feladat:

A Paksi Atomerőmű 8803/16 hrsz.-ú üzemi területének műszaki függetlenítése keretében a K – 5 jelű út és az új parkolók csapadékvíz elvezetésének, az új irodaház ellátását biztosító vízilétesítményeknek, valamint az F-7 jelű portához vezető út déli csapadékvíz övárok keresztezéséhez szükséges átereszének kivitelezése. A kivitelezési munka során kiépítésre került egy 53,5 m hosszúságú, 3,7m nyilásmérettel rendelkező, 2,4 m magasságú ViaCon MultiPlate MP200 VM8 csőáteresz. Az áteresz nyílásainak környezetében lévő rézsűk betonba ágyazott terméskő burkolattal készültek el. A burkolatokon összegyűlő csapadékvizek elvezetésére 1112,12 fm gravitációs csatorna épült meg, 2db ACO OleopassC-FST NS 10 és 1db ACO Oleopass-C-FST NS 15 típusú olajleválasztó műtárgy elhelyezésével. Az új 500 fős irodaház ellátására összesen 214,36 fm nyomóvezeték és 4db szerelvényakna, valamint 249,5 fm gravitációs csatorna épült.