Referencia

Paks, Ipari Parkban új telkek kialakításához szükséges közművek kiépítése

KIVITELEZÉS DÁTUMA
2017.10.26. – Folyamatban..
ÜGYFÉL
Paksi Ipari Park Kft.
HELYSZÍN
7030 Paks, 4710/34, 4703/67, 4703/17, 4703/19, 4703/547, 0337, 4703/20 hrsz-ú területek
FELADAT
Közműépítés

Pakson, az Ipari Park területén a jelenlegi nagy területű telkek megosztásával egy új utcát és 8 új telket alakítanak ki. Az újonnan kialakítandó utcában feladatunk a csapadékvíz-elvezető hálózat, a szennyvízcsatorna, az ivóvíz- és locsolóvíz-hálózat kiépítése. A beruházás során 304 fm hosszban TB60/142/105 beton elemekből két darab vb. műtárgy létesítésével nyílt csapadékvíz-elvezető árkot építettünk, 529 fm hosszban DN630 KG-PVC zárt csapadék csatornát, 385 fm hosszban DN200 KG-PVC szennyvíz csatornát, 261 fm hosszban D225 KPE ivóvíz vezetéket (8 db vasbeton aknával), 405 fm hosszban D90 KPE locsolóvíz vezetéket (8 db vasbeton aknával) építettünk meg.

Categories