Referencia

Paks – Északi csapadékvíz tározó és átemelő szivattyútelep tehermentesítő műtárgy építése

Kivitelezés dátuma: 2021.

Ügyfél: MVM Paks Atomerőmű Zrt.

Helyszín: Paks, Atomerőmű

Feladat:

A 8803/16 hrsz.-ú üzemi terület műszaki függetlenítésének keretében az Északi csapadékvíz tározó és átemelő szivattyútelep bővítéséhez kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése volt a feladatunk. A munka két ütemre lett bontva. Az I. ütemben megépülő akna 5,90 m x 9,90 m alapterületű 8,48 m mélységű vasbeton akna. Az aknában kialakításra került egy kezelőszint, mely a karbantartást és a kezelő művek elhelyezését, illetve elérhetőségét biztosítja. A II. ütemben megépült akna alapterülete 6,50×6,50 m és teljes magassága 8,98 m. Az akna két kamrára lett osztva, amiket 1-1 táblás zsilip zár le. Ezekben a kamrákban 2 db szivattyú kap helyet. A munka során megvalósult még egy, a csapadékvíz elvezetését szolgáló ϕ80 betoncsatorna átlag 8 m mélyen, valamint egy 62,6 m hosszúságú 200x200x100x18 méretű beton keretelemekből épült zárt csapadékcsatorna és egy TB200/286/150 méretű mederburkoló elemekből épült, 60,0 m hosszúságú nyílt beton árok.