Referencia

Magyarkeszi vízműtelep fejlesztése

Kivitelezés dátuma: 2019.08.13.– 2020.12.11. 

Ügyfél: Szabadics Zrt. 

Helyszín: Magyarkeszi 

Feladat: A KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 azonosító számú projekt keretén belül Magyarkeszi település ivóvízminőség-javító beruházása valósult meg. A projekt eredményeként a meglévő vízműtelep egy új, 114 m2 alapterületű vízkezelő épülettel bővül ahol telepítésre kerül a 15m3/h kapacitású komplex vízkezelő berendezés. Az új technológiához kapcsolódóan épül egy 35m3-es vasiszap ülepítő vasbeton műtárgy, egy új 125m mély kút, udvartéri vezetékek. A meglévő 50m3-es medence és 200m3-es víztorony felújítása is megvalósul. A meglévő/megmaradó 2 kút gépészeti felújítása is a projekt része. A települési vízhálózaton 1653fm-en vezetékcsere 4db csőhíd kiváltása irányított fúrással, 15db meglévő csomóponti akna átszerelvényezése, 9db tűzcsap cseréje és a teljes 16392m vezetékhálózat mechanikus hálózattisztítása valósul meg.

Categories