Referencia

Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának kivitelezése

Kivitelezés dátuma: 2018.07.10. – 2019.12.03.

Ügyfél: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Helyszín: Madaras és Katymár települések belterülete és külterülete

Feladat: Közműépítés

A beruházás kapcsán a két településen teljes körűen kiépült az új szennyvízhálózat. Összesen 45.536 fm DN 200 KG-PVC gerincvezetéket, 29.370 fm DN 160 KG-PVC bekötővezetéket építettünk ki. A két településen a szennyvizek nyomott rendszerben történő továbbítására 11 db átemelő épült, ehhez kapcsolódóan megépítése került 3.321 fm nyomóvezeték, valamint az újonnan épülő szennyvíz telepig összesen mintegy 6200 fm DN 160 KPE távvezeték ürítő és légtelenítő aknákkal. Munkánk során jelentős mennyiségű talajvízzel találkoztunk, összesen több mint 13 km hosszú szakaszon volt szükség vákuum kutas talajvízszint süllyesztésre a gravitációs vezetékek építésénél.

Categories