Referencia

Bátaszék szennyvíztisztító telep fejlesztés

Kivitelezés dátuma: 2017.09.13. – 2019.02.21.

Ügyfél: Colas-Alterra Építőipari Zrt

Helyszín: Bátaszék

Feladat: Közműépítés

A beruházás során a meglévő műtárgyakból felújításra  a csurgalékvíz átemelő, a telepi belső átemelő átemelő, az előülepítő műtárgy , homokfogó műtárgy, a meglévő biológiai medencék, és az ATAD rendszer. Valamennyi felújítással érintett műtárgyba új technológiai berendezések kerültek beépítésre. A felújítási munka részeként készült egy új 600 m3-es vasbeton medence, egy új iszapvíztelenítő gépház és iszaptároló épület valamint egy új fúvó gépház. Átépítésre került a meglévő gépi rács műtárgy. A telepen teljesen új  irányítástechnika rendszer került kiépítésre. A felújított és az új műtárgyak között kicserélésre kerültek az udvartéri vezetékek. Az új műtárgyak megközelítéséhez új utak, járdák térburkolatok készültek. A felújítás után a szennyvíztisztító telep napi kapacitása 1700 m3/nap.

Categories