Referencia

Bácsbokod – szennyvíztelep

Kivitelezés dátuma: 2021. február – 2022. december között (ami magában foglalja a szennyvíztisztító telep 6 hónapos próbaüzemét)

Ügyfél: Magyar Vakond Út és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Helyszín: Bácsbokod és Bácsborsód települések belterülete és külterülete

Feladat:

Szennyvízcsatorna hálózat, és szennyvíztisztító telep kivitelezése

A beruházás során mindkét településen teljes körűen kiépült az új szennyvízcsatorna hálózat. A projekt során kiépített gerinccsatorna hossza 26.200 fm, D200 KG PVC, valamint kiépült 1495 db D 160 KG PVC bekötővezeték, 15.250 fm hosszban.

Az összegyűjtött szennyvizek továbbitására készült 9 db hálózati szennyvízátemelő és 2.480 fm D90 és D110 KPE szennyvíz nyomóvezeték.

A települések szennyvízének tisztítására Bácsborsód külterületén építettük meg az új szennyvíztisztító telepet. A telep kapacitása 470 m3/nap. Folyamatos rátáplálásos szakaszos üzemű eleveniszapos technológia (CF-SBR).